Platforma Arduino v průmyslových aplikacích - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Platforma Arduino v průmyslových aplikacích

Arduino
    Již od počátku profesní kariéry jsem nucen často řešit atypické technické požadavky na konstruované zařízení. Ne vždy lze tyto požadavky realizovat z komerčně dostupných komponentů a nebo taková realizace znamená neúměrné finanční náklady. V takovém případě vyvstane otázka zda nejít cestou vývoje vlastního přístroje. Platforma Arduino je pro takové použití zcela ideální. Za nízkou cenu a s možností snadného naprogramování, lze získat za krátký čas přístroj s požadovanou funkcí. Otevřenost platformy a dostupnost velkého množství periférií, navíc přináší často možnost použití již hotových komponent (procesorová deska, komunikační rozhraní, snímače, I/O rozhraní, …) a vyhnout se tím potřebě konstrukce vlastních desek plošných spojů.

Co v oblasti aplikace platformy Arduina nabízíme:
 • vývoj elektronických přístrojů s použitím Arduina pro průmyslové aplikace
 • vývoj speciálních měřících, testovacích a diagnostických přístrojů
 • řešení atypických snímačů a převodníků různých veličin pro průmyslovou automatizaci
 • vývoj speciálních řídících jednotek a I/O rozhraní pro průmyslové aplikace
 • aplikace open-source PLC kompatibilní s Arduino (Industruino, CONTROLLINO, ...)

Praktické příklady a ukázky použití platformy Arduino v průmyslu
Arduino UNO Rev3 ve spojení s LCD displejem slouží pro zobrazení tlaku z vakuové měrky Pfeiffer Vacuum IKR 251 v semilogaritmickém tvaru a otáček turbomolekulární vývěvy HiPace 80 téhož výrobce. Použito u malé laboratorní vakuové aparatury.
Arduino držák ARD-M01
Skladem
89,00 Kč(bez DPH)
Přidat
Co je Arduino a k čemu je to dobré?

   Arduino je otevřená platforma malého jednodeskového počítače, založeného na jednoduchém hardware s mikroprocesory ATmega firmy Atmel a uživatelsky přívětivém způsobu programování. Arduino bylo původně navrženo pro vzdělávací účely, kutily, malé výzkumné projekty a podobně. Arduino se poměrně rychle stalo oblíbeným systémem s velkou komunitou uživatelů. S masovým rozšířením došlo i ke vzniků mnoha hardwarových variant a příslušenství (čidla, displeje, komunikační rozhraní, ...) vhodných pro použití snad ve všech myslitelných oblastech včetně průmyslových aplikací. Dnes řídící jednotky založené na platformě Arduino můžeme nalézt nejen ve školních vzdělávacích programech a zájmových kroužcích, ale i jako srdce nejrůznějších komerčních aplikací.
    Mikroprocesor na desce Arduina se programuje pomocí speciálního programovacího prostředí založeného na jazyku Wiring – podobný jazyku C. Program se přenáší do desky Arduina pomocí USB kabelu a zabudovaného řadiče přímo na desce Arduina. Řadič funguje jako převodník USB/RS-232, čehož lze využít při přenosu dat z aplikace do PC.
    Desky Arduino lze koupit ve mnoha hardwarových konfiguracích. Díky otevřené platformě je dostupné velké množství klonů modifikovaných pro náročné aplikace, včetně průmyslových, případně lze použít samostatný mikroprocesor a navrhnout si zařízení vlastní.

Hlavní výhody
 • jednoduché programování
 • jednoduché zapojení
 • velké množství variant CPU jednotek
 • prakticky neomezené množství periférií
 • nízká cena
 • velké množství návodů
 • široká uživatelská komunita
 • nezávislost na OS, podporuje Windows, Linux, MacOS, …

Odkazy na další informace o Arduinu:
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah