Vývoj elektronických přístrojů / modulů – návrh desek plošných spojů - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Vývoj elektronických přístrojů / modulů – návrh desek plošných spojů

    I v dnešní době, kdy lze téměř vše realizovat pomocí komerčně dostupných přístrojů, se lze setkat s nutností volby cesty vývoje vlastního řešení. Důvodů může být mnoho, například neexistence komerčního zařízení pro daný účel. Vysoká cena komerčního přístroje ve spojení s potřebou jen zlomku jeho funkcí. Nevhodné technické provedení komerčního přístroje pro daný účel použití. Nutnost minimalizace zařízení. V neposlední řadě vlastní elektronické zařízení nabízí více možností jak ochránit know-how projektu. A takto by se dalo pokračovat do nekonečna.

    V našich projektech se proto nevyhýbáme aplikaci zakázkových elektronických přístrojů. Rovněž se zabýváme i vývojem elektronických přístrojů na zakázku. Konstrukční a vývojové práce provádíme pomocí programového prostředí DipTrace, případně Formica. Samozřejmostí je aplikace jednočipových mikropočítačů, nebo vývojových desek typu Arduino. Zajišťujeme prototypovou i sériovou výrobu elektronických přístrojů kooperativním způsobem.
Některé realizace
8xDIP přepínač pro nastavování funkcí na DIN lištu 35mm
    Funkční přepínač se signalizací stavu. Slouží pro nastavování provozních režimů v MaR aplikacích. Využití najde především v univerzálních MaR aplikacích kde se předpokládá jen částečné osazení binárních snímačů k řídícím systémům, nebo volby různého režimu provozu. Pomocí přepínačů lze aktivovat příslušný binární kanál. Provozní napětí 6V, 12V a 24V DC.

Speciální svorkovnicová deska s relé
   Zakázková deska s relé pro snadné napojení dálkového ovladače k PLC. Deska je určena pro montáž na DIN lištu 35mm do rozvaděče. Deska byla navržena na zakázku dle specifikace klienta. Součástí návrhu bylo i dodání funkčního vzorku.

WiFi snímač teploty a vlhkosti vzduchu
    Snímač vlhkosti vzduchu a prostorové teploty ve výrobní hale. Kromě monitorování prostředí je snímač vybaven vstupem pro připojení několika snímačů teploty DS18B20 pro monitorování funkce chladícího systému pro chlazení vakuové pece. Snímač je pomocí WiFi připojen do podnikové počítačové sítě a naměřená data jsou ukládána na podnikový server pro další zpracování. Snímač je určen pro zabudování do elektroinstalační krabičky pro lištový rozvod. Napájen je adaptérem s výstupem 5V, nebo 12 V DC.
Převodník RS-485 na RS-232
Zakázkový převodník pro komunikaci průmyslového počítače s rozhraním RS-485 s měřícím zařízením s rozhraním RS-232. Převodník je určen pro montáž do držáku E72 pro montáž na DIN lištu 35mm. Napájení 24V DC.
Řídící systém pro vakuovou napařovací aparaturu
    Řídící systém pro řízení malé vakuové napařovací aparatury s jedním odpařovačem. Systém je navržen pro připojení na klasický vakuový systém s turbomolekulární vývěvou. Součástí řídícího systému je i regulovatelný zdroj pro pohon rotačního systému.
Přístroj pro automatické připouštění inertního plynu do vakuové naprašovací aparatury
Řídící jednotka vakuového ventilu Pfeiffer Vacuum RME 005 pro napouštění inertních plynů do vakuových aparatur.
Relé pro konverzi ovládacích signálů vakuových ventilů Pfeiffer Vacuum a Leybold
Relé zajišťuje možné využití ventilů od dvou výrobců a zároveň umožňuje nasazení jak elektropneumatického, tak elektromagnetického provedení.
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah