Prohlášení k obsahu látek RoHS 2 ve výrobcích - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Prohlášení k obsahu látek RoHS 2 ve výrobcích

Katalog > O firmě > Ekologie
Firma Jiří Štěpán tímto potvrzuje, že dodávané výrobky, není-li výslovně uvedeno jinak, vyhovují směrnicím Evropského parlamentu a Rady Evropy, týkající se likvidace elektrického a elektronického odpadu WEEE a restrikcím v používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních RoHS 2. Vyhovují Směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních dle nařízení RoHS 22011/65/EU a Nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

Je-li u výrobku uvedeno, že nesplňuje požadavky RoHS, jedná se o výrobek, který slouží jako náhradní díl podle Směrnice RoHS 2 a Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. § 4 odst. 5 pro opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity, nebo se jedná o opětovně použitý náhradní díl podle Směrnice RoHS 2 a Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. § 4 odst. 6.

Toto prohlášení k obsahu látek RoHS 2 ve výrobcích se vztahuje na všechny výrobky dodávané firmou Jiří Štěpán.
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah