Rekonstrukce školní vakuové napařovací aparatury TESLA UP858 - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Rekonstrukce školní vakuové napařovací aparatury TESLA UP858

  Na zařízení bylo nutné opravit strojní části a nahradit nefunkční elektroinstalaci. Rovněž bylo nutné aparaturu dovybavit bezpečnostními prvky, které splňují současné standardy. Zařízení bylo vybaveno novým systémem měření tlaku od firmy Pfeiffer Vacuum a novým monitorem depozice tenkých vrstev STM-2 značky INFICON®. O řízení celé aparatury se stará PLC SIEMENS LOGO!8. Obslužné rozhraní je tvořeno pomocí průmyslového PC s řídící aplikací na platformě ControlWeb8. Průmyslové PC rovněž zpracovává data z STM-2.  
UP858
Aparatura po rekonstrukci
UP858
Stav aparatury před rekonstrukcí
ŘS UP858
Obrazovka řídícího systému
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah