Převodník RS-485 na RS-232 - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Převodník RS-485 na RS-232

RS232 to RS485
RS485 to RS232
Osazená deska převodníku RS485/RS232
    Zakázkový převodník pro komunikaci průmyslového počítače s rozhraním RS-485 s měřícím zařízením s rozhraním RS-232. Převodník je možné osadit do držáku E72 pro montáž na DIN lištu 35mm. Napájení 24V DC.
    Proč vznikl tento převodník, když je takových zařízení na trhu nepřeberné množství? Prostě se na tento účel komerční převodník nehodil. V zakázce se s něčím takovým nepočítalo a tudíž tam nebyl pro instalaci běžného průmyslového převodníku prostor. Rovněž byl problém i s funkcí komerčních převodníků – bylo potřeba jen primitivní jednoduchý převodník úrovní kde master zařízením bylo zařízení s rozhraním RS485 a slave zařízení s RS232, SW na master zařízení si musí myslet že komunikuje pouze po lince RS232. A rovněž byl i problém s rozpočtem. Celá situace vznikla tak, že výrobce měřícího přístroje dodával přístroj s multifunkčním rozhraním RS232 i RS485. Bylo potřeba toto zařízení připojit k PC na vzdálenost 25m v průmyslovém prostředí a na PC nainstalovat SW tohoto výrobce pro sběr dat z přístroje. Jelikož se jednalo o problematické průmyslové prostředí, tak byla jasná volba použít průmyslové PC s rozhraním RS485. Jenže výrobce přístroje poněkud opomněl v návodu ke svému SW zmínit informaci že, jeho SW pracuje pouze s rozhraním RS232. Z dispozičních možností nebylo možné instalovat žádný komerční převodník do prostoru PC. A tak zbyla jediná možnost navrhnout takové zařízení, které se bude dát zabudovat do měřícího přístroje. A přesto, že měřící přístroj již měl rozhraní RS485, tak tento převodník vytvořil nové rozhraní RS485, které SW od výrobce měřícího přístroje považoval za RS232 a byl ochoten s přístrojem komunikovat.
    Na realizaci byl čas pouze dva týdny. Návrh tohoto převodníku se podařilo i s výrobou zrealizovat za deset dní.

Schéma zapojení převodníku ve formátu PDF.

Pro případné zájemce o tento převodník jsou k dispozici i desky plošných spojů.
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah