Rootsovy vývěvy - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Rootsovy vývěvy

Rootsova vývěva představuje ideální řešení pro aplikace v oblasti nízkého a středního vakua s požadavkem na rychlé vyčerpání vakuového systému. Tato vývěva pracuje na čistě objemovém principu a oproti rotační olejové vývěvě nevykazuje žádnou vnitřní kompresi. Komprimuje proti výstupnímu tlaku. Rootsova vývěva patří mezi suché vývěvy, čerpané médium není ve styku s olejem. Rootsovy vývěvy se vyznačují kompaktní konstrukcí a vysokou čerpací rychlostí. Do čerpacího systému se instalují v kombinaci s vhodně dimenzovanou primární vývěvou.
Rootsovy vývěvy se používají jako posilovače pro rotační vývěvy, kde zvyšují čerpací rychlost v nižších tlakových rozsazích, kde již účinnost rotačních vývěv klesá. Kombinací obou typů vývěv lze dosáhnout tlaku, který je přibližně 10 x nižší než u použití samostatné rotační vývěvy.
Roots pumps
Sestava rotační olejové vývěvy a Rootsovy vývěvy firmy Pfeiffer Vacuum. Navržená pro čerpání vakuové aparatury pro depozici tenkých vrstev metodou vakuového napařování.
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah