Turbomolekulární vývěvy - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Turbomolekulární vývěvy

Turbomolekulární vývěvy patří do kategorie transportních vývěv a svou konstrukcí připomíná turbínu. Čerpací systém tvoří statorové a pohyblivé rotorové disky s lopatkami, které se otáčejí tak, aby byla obvodová rychlost rotorových disků srovnatelná s rychlostí molekul plynu. Vývěvy čerpají v oblasti molekulárního proudění a pro svoji funkci potřebují primární vývěvu. Turbomolekulární vývěvy jsou k dispozici s čerpacích rychlostí od 10 l/sec do 4000 l/sec. Vývěvy mají vysoký kompresní poměr, až 109 pro N2 a některé mohou dosahovat mezního tlaku pod 10-10 mbar. Nejčastějším konstrukčním provedením uložení rotoru je tzv. hybridní. Což znamená, že je na jedné straně uložen v kuličkovém ložisku a na druhé straně v magnetickém ložisku. Případně se jedná o provedení s magneticky levitovaným rotorem. Turbomolekulární vývěvy se využívají pro získávání čistého vakua bez uhlovodíků. V dnešní době jsou široce používané od nejrůznějších průmyslových aplikací až po vědecké účely.
Turbomolekulární vývěva Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum HiPace Pfeiffer Vacuum HiPace
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah