Vakuové vývěvy - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Vakuové vývěvy

K získávání (výrobě) vakua se používají vývěvy. Dle požadovaných parametrů se používá jedna vývěva, nebo sestava několika vývěv. Vývěvy se rozdělují na transportní a vývěvy s vazbou plynu.
  • Transportní vývěvy odsávají plyn a na výstupu vypouštějí do atmosféry, nebo plyn přebírá další vývěva.
  • Vývěvy s vazbou plynu uchovávají plyn v sobě. Po určitém čase se vývěva nasytí a je nutno ji regenerovat.
Primární vývěvy obvykle slouží k prvnímu odčerpání vakuového systému z atmosférického tlaku nebo pracují v sérii s další vývěvou, například vysokovakuovou. Charakteristickou vlastností vývěvy je čerpací rychlost, udávaná v m3/s (případně v m3/h nebo v l/s). Další důležitým parametrem je mezní tlak, kterého lze s vývěvou dosáhnout.

Ukázky realizací:
DRYVAC DV650
Instalace vakuové vývěvy LEYBOLD DRYVAC DV 650-i včetně napojení na řídící systém vakuové aparatury. Realizovali jsme několik instalací těchto vynikajících vývěv dokonale nahrazující sestavu rotační olejové vývěvy a Rootsovy vývěvy. Ve všech případech se jednalo o instalaci související s celkovou rekonstrukcí vakuové aparatury. Vakuové aparatury k nimž jsou tyto vývěvy připojené, slouží k sušení a vakuové impregnaci elektrotechnických součástek v průběhu jejich výroby.
LEYBOLD DRYVAC DV 650-i LEYBOLD DRYVAC DV 650-i LEYBOLD DRYVAC DV 650-i Software pro LEYBOLD DRYVAC DV 650-i

Cryogenní vývěva
Instalace kryogenní vývěvy LEYBOLD. Podíleli jsme se na realizaci několika zařízení s kryogenní vývěvou pro použití v oblasti optiky a výroby elektrosoučástek. Zajišťovali jsme návrh a dodávku řídícího systému včetně instalace a zprovoznění zařízení.

Turbína
Instalace turbomolekulárních vývěv Pfeiffer Vacuum. Podíleli jsme se na realizaci mnoha zařízení s turbomolekulární vývěvou pro použití v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Zajišťovali jsme návrh a dodávku řídícího systému včetně instalace a zprovoznění zařízení. Případně výměny starších čerpacích systémů za nové, či jejich opravy.
Turbomolekulární vývěva Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum HiPace Pfeiffer Vacuum HiPace

Difuzní vývěva
Instalace difúzní vývěvy. Máme bohaté zkušenosti s instalací a servisem difúzních vývěv mnoha výrobců. Přesto-že jsou tyto vývěvy často vytlačovány stále dostupnější turbomolekulární vývěvou, stále mají v mnoha aparaturách nezastupitelné místo.
Difúzní vývěva značky HSR Instalace nové difúzní vývěvy Instalace nové difúzní vývěvy Difúzní vývěva pro PZ810
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah